Seriefält 2018 Sammanställning Omgång 1  3/4 Omgång 2 5/4 Omgång 3 10/4 Omgång 4 19/4 Omgång 5 24/4 Omgång 6 26/4
  Poäng Poäng2 Poäng Poäng2 Poäng Poäng2 Poäng Poäng2 Poäng Poäng2 Poäng Poäng2 Poäng Poäng2
Klass 3                            
Mikael Forslund 222 31 75 10     70 11 73 11     74 10
Robert Schröder 217 32 61 14     74 9 69 15 62 11 74 8
Krister Olsson 213 35 67 7 74 14     72 14        
Maria Eliasson 202 16 72 8 65 4 65 4 63 7     51 6
Bengt Olofsson 201 20 65 10 61 8     70 8 66 2    
Johan Karlsson 199 33 64 13 62 9 65 10     70 10 59 12
Daniel Stjernholm 189 24 62 11     63 5 64 8        
Dan Johansson 183 22     41 2 57 5     60 9 66 8
Anders Nilsson 148 20 74 9             74 11    
                             
Klass 2                            
Rick Johansson 211 31     60 4     67 7 70 10 74 14
Karl-Olof Dahl 208 29 64 7 73 10 64 11 66 10 69 9 75 8
Jan-Erik Winberg 206 28 55 7 62 6     68 11 70 11 68 6
Jan Sundbäck 186 20 65 4     52 10 69 6        
Tryggve Henriksson 182 7 49 0 56 1 65 3 52 2 61 3    
Sven Olof Nilsson 164 29     55 5 56 13 53 11        
Mathias Adolfsson 65 10 65 10                    
Jörgen Kleinert 52 9 52 9                    
                             
Klass 1                            
Anders Ståhl 187 20     50 10 56 5 51 9 68 8 63 7
Martin Andersson 172 17         33 0 52 5 61 4 59 8
Nicklas Persson 61 5                     61 5
Joakim Pettersson 54 9 54 9                    
Alfred Dobner 54 4 54 4                    
Patric Crafoord 41 1                 41 1    
                             
Vet Y                            
Yngve Skansen 189 23 61 4 63 9 62 6 55 8 64 8    
Ingemar Grund                         34 1
                             
Vet Ä                            
Karl-Erik Bäckman 180 15 52 3     65 3 56 4 52 7 59 8
                             
Damer klass 2                            
Åsa Halvarsson 187 29 62 5     58 9 55 10 61 13 64 11
Kerstin Olofsson 179 8         66 6 57 2 56 0    
                             
Damer klass 1                            
Susanne Svensson 144 7             38 4 52 0 54 3