Seriefält 2019 Sammanställning Omgång 1  2/4 Omgång 2 4/4 Omgång 3 11/4 Omgång 4 16/4 Omgång 5 23/4 Omgång 6 25/4
  Träff Figurer Poäng Träff Figurer Poäng Träff Figurer Poäng Träff Figurer Poäng Träff Figurer Poäng Träff Figurer Poäng Träff Figurer Poäng
Klass 3                                          
Mikael Forslund 140 81 32       44 27 14 47 27 10 45 26 13 48 28 9      
Robert Schröder 137 80 19 43 27 8 45 26 6 41 28 5       46 27 6 46 27 7
Krister Olsson 136 81 30             46 28 11 46 27 8 44 26 11      
Anders Nilsson 129 75 33             43 25 13       42 24 10 44 26 10
Maria Eliasson 129 73 11 44 25 4 38 23 4 42 24 4 41 24 4       43 24 3
                                           
Klass 2                                          
Daniel Stjernholm 131 79 26 44 26 9             44 26 7 43 27 10      
Rick Johansson 129 80 26 41 26 4 42 26 6 44 27 8 43 27 12       41 26 12
Johan Karlsson 129 79 22 42 26 9 41 25 12 44 26 8 43 27 5 41 24 8 44 27 8
Bengt Olofsson 118 72 27 36 21 9 37 24 10 40 23 9 41 25 8            
Dan Johansson 114 72 17 42 25 0 34 22 7       38 25 10            
Tryggve Henriksson 113 74 10 37 24 5       40 26 3             36 24 2
Jan Erik Winberg 69 43 11 32 21 3 37 22 8                        
Sven-Olof Nilsson 67 42 10                   35 22 1 32 20 9      
Mathias Adolfsson 43 27 11       43 27 11                        
Christer Danielsson 28 18 5             28 18 5                  
Ferzan Beritan 22 15 0             22 15 0                  
                                           
Klass 1                                          
Anders Ståhl 129 78 18 34 23 8 44 27 5 43 25 6 42 25 9 42 26 7      
Susanne Svensson 127 77 24       35 23 1 44 25 6 34 24 2 41 25 7 42 27 11
Martin Andersson 109 68 16 36 21 5 39 26 3       34 21 8            
Thomas Hedberg 99 68 9 25 19 4       31 21 3 30 21 2 38 26 4      
Stellan Olsson 99 67 19 31 20 6 30 19 10 35 24 7 33 23 6 18 13 1 33 22 13
Petter Sahlin 36 23 6                         36 23 6      
                                           
Vet Ä                                          
Yngve Skansen 132 79 26 44 27 10 44 25 11 44 26 11 42 25 6 44 26 5 45 27 8
Karl-Erik Bäckman 112 68 2 40 23 1 24 18 0 40 24 1 31 22 0       32 21 0
Sven Erik Södervall 101 68 12 26 16 0 32 22 3 34 24 4 35 22 5       28 23 1
Sven-Olof Olsson 40 27 0 23 14 0 17 13 0